ഓൺലൈൻ
ഇസ്‌ലാമിക് ക്വിസ്
19/07/24
ഹുദൈയ്ബിയ സന്ധി നിലനില്‍ക്കെ ഖുറൈശി സഖ്യകക്ഷിയായ ബക്ര്‍ ഗോത്രം മുസ്ലിം സഖ്യകക്ഷിയായ ഏത് ഗോത്രക്കാരെയാണ് ആക്രമിച്ചത്?